Služby

Čistenie komínov

kontrola a čistenie komínov – pravidelné zákonné prehliadky v zmysle vyhlášky 401/2007

poradenstvo a posúdenie stavu komína

konzultácie ohľadom komínov (výpočet komínového ťahu, projekt komína, umiestnenie komína na stavbe).

dodávka a montáž komínov

meranie komínového ťahu

vložkovanie komínov pre všetky typy spotrebičov

skúška komínov

odstraňovanie komínových závad

vystavenie potvrdenia o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu

Stavba, servis kachľových pecí a krbov

Realizácia stavby komína pre tlačiarenskú zostavu

Revízie

Vystavenie revíznej správy