Cenník
Čistenie a kontrola prieduchov komínov pre TUHÉ a KVAPALNÉ palivá: 30 €
Čistenie a kontrola prieduchov komínov pre PLYNNÉ palivá: 30 €
Čistenie a kontrola dymovodov od spotrebičov palív:
Čistenie krbovej vložky 50 €
Čistenie izbovej kachlovej pece dohodou
Čistenie kuchynského sporáku, piecky 40 €
Revízna správa ku kolaudácii, kontrola a potvrdenie preskúšania komína:
Objekt s 1 spotrebičom a s 1 prieduchom 100 €