Cenník
Čistenie a kontrola prieduchov komínov pre TUHÉ a KVAPALNÉ palivá: 20 €
Čistenie a kontrola prieduchov komínov pre PLYNNÉ palivá: 20 €
Čistenie a kontrola dymovodov od spotrebičov palív:
Čistenie krbovej vložky 20 €
Čistenie izbovej kachlovej pece 35 €
Čistenie kuchynského sporáku, piecky 35 €
Revízna správa ku kolaudácii, kontrola a potvrdenie preskúšania komína:
Objekt s 1 spotrebičom a s 1 prieduchom 60 €