Chcete novú kachľovú pec? či opravit tú starú?

Pracovné hodiny
  • Pondelok – Piatok
    08.00 – 18.00
  • Sobota
    08.00 – 18.00
Napísať správu
Súste nám napísať a spolu dáme hlavy dokopy.

Ako často treba kontrolovať a čistiť komín?

Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW raz za:

štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé alebo na kvapalné palivá,

šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,

dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.


Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za:

dva mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé alebo na kvapalné palivá,

šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá

Naše služby